ดูดวง ดวงความรัก ทํานายฝัน เซียมซี กราฟชีวิต ไพ่ยิปซี ปีชง 2561 ศีล 5 ดูดวงรายวัน ดูทีวี ดูดวง 2561 ปฏิทิน 2561

ดูดวง

เมนู

วันเข้าพรรษา กับ การทำบุญ

| เปิดอ่าน | ความคิดเห็น 0

S! Horoscope สนับสนุนเนื้อหา

นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “การทำบุญในวันเข้าพรรษา”

นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง "การทำบุญในวันเข้าพรรษา" จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 79.73 มีความตั้งใจไปทำบุญในวันเข้าพรรษา เพราะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ได้ร่วมทำบุญกับครอบครัว และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประชาชนอีกร้อยละ 19.52 ไม่ไป เพราะติดธุระ และอยากพักผ่อนอยู่กับบ้านและครอบครัว มีเพียงร้อยละ 0.75 เท่านั้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทำบุญในวันเข้าพรรษาหรือไม่ เมื่อถามว่าวันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร ประชาชน ร้อยละ 60.55 ระบุว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้พระภิกษุอยู่ประจำวัดเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเข้าพรรษาเป็นฤดูฝน


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "วันเข้าพรรษา กับ การทำบุญ" ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2555 โดยสำรวจจากประชาชน กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,194 หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

1. ท่านตั้งใจจะไปทำบุญในวันเข้าพรรษาในปีนี้หรือไม่

ความตั้งใจไปทำบุญในวันเข้าพรรษา

- ไป เพราะ เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ได้ร่วมทำบุญกับครอบครัว และเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร้อยละ 79.73

- ไม่ไป เพราะ ติดธุระ และอยากพักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัว ร้อยละ 19.52

- ยังไม่แน่ใจ ร้อยละ 0.75

รวม 100.00


2. ท่านคิดว่าวันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

- เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยให้พระภิกษุอยู่ประจำวัดเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากเข้าพรรษาเป็นฤดูฝน ร้อยละ 60.55

- เป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ร้อยละ 16.92

- เป็นวันเลิกอบายมุข เช่น งดเหล้า เข้าพรรษา ร้อยละ 14.07

- เป็นวันทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ร้อยละ 8.46

รวม 100.00

Sanook.commenu