ดูดวง ดวงความรัก ทํานายฝัน เซียมซี กราฟชีวิต ไพ่ยิปซี ปีชง 2561 ศีล 5 ดูดวงรายวัน ดูทีวี ดูดวง 2561 ปฏิทิน 2561

ดูดวง

เมนู

“เคล็ดนั่งสมาธิ” ลดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร

| เปิดอ่าน | ความคิดเห็น 3

ปลดปล่อยทุกข์กรรมที่เคยทำไว้แต่ชาติปางก่อน

ช่วยฝึกรวบรวมจิตไม่กระจัดกระจาย จิตใจสงบร่มเย็น ช่วยทำให้เรามีสติสัมปชัญญะในการทำสิ่งต่างๆ ต่อไปในอนาคต แล้วยังช่วยปลดปล่อยทุกข์กรรมที่เคยทำไว้แต่ชาติปางก่อน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของเราอีกด้วย ซึ่งหากเจ้ากรรมนายเวรของเราได้บุญมากพอ เราก็จะไม่มีสิ่งใดข้องเกี่ยวต่อกัน ทำการสิ่งใดก็จะไร้ซึ่งอุปสรรค ชีวิตเป็นสุข ราบรื่นด้วยดี เคล็ดศักดิ์สิทธิ์นี้พึงพิจารณา ด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม ถ้าคิดว่าดีก็ทำ ถ้าคิดว่าไม่ดีก็ไม่ควรทำ

1. ต้องเป็นผู้ที่หมั่นทำทานสร้างบุญ กรรมดี และรักษาศีล 5 อย่างเต็มกำลังจึงช่วยทำให้สำเร็จง่ายขึ้นหรือหากมีปัญหาเรื่องไหนต้องเน้นหรือระวังเรื่องนั้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เช่น

ถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมต้องเน้น ศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตา ฯ

ถ้าเป็นปัญหาเรื่องเงินทองต้องเน้นระวังในข้อ 2 เรื่องอทินนาฯ

ถ้าเป็นเรื่องชู้สาว ต้องเน้นข้อที่ 3 กาเมฯ

ถ้าเป็นเรื่องถูกใส่ร้ายกลั่นแกล้งต้องเน้น ข้อ 4 มุสา ฯ

ถ้าเป็นเรื่องครอบครัว ลูก ต้องเน้นข้อ 5 สุราเมฯ

แต่ถ้าหลายเรื่องประดังกันเข้ามา การสมาทานรักษาศีล 5 จำเป็นมากต้องทุกคน ดีที่สุด พยายาทำให้ได้ในทุกวัน หากศีลข้อใดขาด หรือด่างพร้อยให้สมาทานรักษาศีลใหม่ทันที หลังจากสร้างบุญทุกครั้ง หรือในเวลาที่พร้อม ให้เริ่มจากหาที่เงียบๆ นั่งสบายๆ ทำจิตใจให้สงบ นิ่ง เมื่อนั่งจนจิตนิ่งแล้ว ให้เริ่มกล่าวคำอธิษฐาน เพื่อบอกกล่าว ที่จะยกส่วนบุญส่วนกุศลที่นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาทั้งหมดให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

......ถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูก ขณะนี้ข้าพเจ้า (ชื่อ...............) กำลังจะทำเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจะเป็นคนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว ทั้งที่มีชีวิตอยู่และดับสูญกลายเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพแล้วก็ตามชาตินี้ ภพนี้กับชาติที่แล้ว

ตอนนี้ข้าพเจ้าได้รับรู้แล้วว่าผลกรรมมีจริงจากการที่ประสบปัญหากับอุปสรรคกรรมต่างๆ (บอกปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นกับตัวให้ละเอียด) ได้รับรู้ได้ สำนึกผิดในบาปกรรมที่ได้กระทำลงไปทั้งปวงต่อท่านแล้ว จึงขอทำสมาธิเพื่อแสดงเจตนาให้ทุกท่านที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเห็นว่าได้สำนึกผิดแล้วจริง โดยจะขอเจริญสมาธิภาวนา ณ บัดนี้

2.กล่าวอธิษฐานจบให้นั่งสมาธิต่อได้นานตามที่ต้องการ แล้วแต่กำลัง

3. เมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิไม่ว่าระดับใด ขอให้เจริญวิปัสสนาต่อดังที่กล่าวไปแล้วในบทก่อนหรือตามสายครูบาอาจารย์ของท่าน

4. เมื่ออกจากเจริญวิปัสสนาแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานรวมบุญ อุทิศบุญขออโหสิกรรมดังนี้

....ถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูก บัดนี้ข้าพเจ้า (...............) ได้สร้างบุญจากทำสมาธิ ขออุทิศบุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นและในทุกภพชาติที่ทำมา ให้กับท่านที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ซึ่งไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรของลูกจะเป็นคนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว ทั้งที่มีชีวิตอยู่และดับสูญกลายเป็นจิตวิญญาณเป็นเทพแล้วก็ตามชาตินี้ ภพนี้กับชาติที่แล้ว

หากทำสม่ำเสมอจะทำให้จิตใจสงบ ร่มเย็น ใจเย็น ทำการสิ่งใดด้วยความรอบคอบมากขึ้น ฝึกนั่งสมาธิกันบ่อยๆ นะคะ เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของทุกๆ ท่านค่ะ ขอเมตตาให้ท่านให้อภัย ให้อโหสิกรรมนับแต่บัดนี้ และขอเมตตาให้ท่านถอนตัวจากอุปสรรคกรรมทั้งปวง ทั้งการงาน การเงิน การขัดแย้ง การติดขัด ปัญหาสุขภาพ และโรคเวรโรคกรรม ณ ตั้งแต่บัดนี้

และขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างในครั้งและทุกภพชาติ รวมเป็นมหาบุญกุศลได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุข ความเจริญ การงานใดที่ทำขอให้ถูกต้อง ถูกศีล ถูกธรรมและเกิดผลมากมายโดยประมาณมิได้ ขอให้คำว่า ไม่มี ไม่พอ และอุปสรรกรรมใดๆ ขออย่าได้บังเกิดขึ้น นับตั้งแต่ฉับพลันบัดนี้จวบจนถึงพระนิพพาน เทอญ

Sanook.commenu