วิเคราะห์ชื่อ

  • สนับสนุนเนื้อหา Sanook Horoscope

คุณทราบหรือไม่ว่าชื่อของแต่ละคนสามารถนำมาวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของคนๆ นั้นได้ โดยจะวิเคราะห์ตัวอักษรแต่ละตัวให้มีค่าเป็นตัวเลข และนำกำลังของตัวอักษรมารวมค่ากัน ก็จะได้เลขที่มีความหมายค่ะ ซึ่งถ้าความหมายออกมาดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าความหมายที่วิเคราะห์แล้วออกมาไม่ดี ก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนชื่อนะคะ แต่ควรปรับแก้ไขที่ตนเอง และวิถีการดำเนินชีวิตค่ะ

มาเริ่มวิเคราะห์ชื่อกันเลยค่ะ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ

รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อทั้งหมด +

เลื่อนขึ้นไปบนสุด