คาถาปัญญาดี

 

 

โอมปุปุ ทะลุปัญญา ปัญญาปุปุฯ

หรืออีกบทคือ

ปุปุ ทะลุปัญญา พุทธชักมา พาคิดได้ อัธยังยะ สว่างวะดังดวงแก้ว

 

การสวดนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ทั้งนั้นทั้งนั้นย่อมต้องมีความขยันประกอบด้วยเลื่อนขึ้นไปบนสุด