ดูดวง ดวงความรัก ทํานายฝัน เซียมซี กราฟชีวิต ไพ่ยิปซี ดูดวง 2559 เรื่องผี พระเครื่อง ดูทีวี ฟังเพลง ปฏิทิน 2559

ดูดวง

เมนู

บทสวดมนต์แผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

| เปิดอ่าน | ความคิดเห็น 4

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ซึ่งคนทั่วไปมักจะคุ้นเคยกันในชื่อเรียกที่ว่า "" ได้แก่

เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข
กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี
อุเบกขา การรู้จักวางเฉย

 

บทสวดแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่


ซึ่งบทการแผ่เมตตาทั้ง 4 บท มีดังนี้

บทเมตตา

สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ  จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด
อัพยาปัชฌา โหนตุ  จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะนีฆา โหนตุ  จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ  จงเป็นผู้มีสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทกรุณา

สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ  จงพ้นจากทุกข์เถิด

บทมุทิตา

สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
มา ลัทธะสัมปัตติโต วิมุจจันตุ  จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด

บทอุเบกขา

สัพเพ สัตตา  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น
กัมมัสสะกา  เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
กัมมะทายาทา  เป็นผู้รับผลของกรรม
กัมมะโยนิ  เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด
กัมมะพันธุ  เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
กัมมะปะฏิสะระณา  เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ยัง กัมมัง กะริสสันติ  กระทำกรรมอันใดไว้
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา  ดีหรือชั่ว
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ  จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น


ขอบคุณข้อมูลจาก www.tlcthai.com
ขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com

 

Sanook.commenu